zaterdag, januari 11, 2014

Artsen hebben ruzie omwille van een uitgevoerde euthanasie op een jonge psychiatrische patiënte

Het is geen probleem in België dat suïcidale psychiatrische patiënten een letaal spuitje kunnen krijgen. Sommige artsen vinden bovendien dat het volgens hun eigen medische ethiek gelegitimeerd is om gefilmd te worden tijdens het doden van hun patiënten. In de documentaire 'End Credits' kunnen we bijvoorbeeld als toeschouwer beleven hoe huisarts Marc Van Hoey een jonge vrouw van 34 een letale injectie geeft omdat ze chronisch depressief is. Van Hoey is voorzitter van Recht op Waardig Sterven


Eva (34) werd voor de camera's gedood door haar huisarts. Fragment uit  'End Credits'.

In Nederland vroeg een jonge vrouw met een psychiatrische problematiek aan haar huisarts om te mogen sterven. Hiervoor raadpleegde de huisarts een eerste onafhankelijke arts, maar deze gaf een negatief advies. Ook een tweede onafhankelijke arts oordeelde dat de euthanasievraag niet kon worden ingewilligd omdat er volgens hem nog behandelingsopties waren. De huisarts besloot dan maar om een derde arts, een psychiater, te raadplegen die slechts twee weken nodig had om te verklaren dat de vrouw van 35 was uitbehandeld en dus een letaal spuitje mocht krijgen. Twee dagen later, op 19 december 2012, werd de patiënte gedood. Er ontstond een grote ruzie tussen de drie adviserende artsen waarvan er eentje zelfs een klacht indiende omwille van de negatieve 'bejegening' tijdens de verhoren voor de toetsingscommissie.

Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3575757/2014/01/11/Ruzie-om-euthanasie-verricht-bij-jonge-geesteszieke-vrouw.dhtml

Geen opmerkingen: